112docent.nl

VIL: Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag

Introductie | Vragen | Afronding

Beste leerling,

Bedankt dat je de tijd neemt om deze vragenlijst in te vullen. Dit kost ongeveer 5-10 minuten. Het zijn 50 vragen, die je allemaal beantwoord op een schaal van nooit tot altijd.

Je moet de afkorting van je docent en je leerlingnummer invullen. Dit is om bij te houden wie de vragenlijst allemaal al ingevuld hebben. De docent kan niet zien wat jouw antwoorden zijn, maar alleen het gemiddelde van de klas.

School