112docent.nl

ILS: Inventaris Leerstijlen

Introductie | Vragen | Overzicht | Afronding

Beste leerling,

Deze vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen hoe jij leert en denkt over school en onderwijs.
De vragenlijst bestaat uit 120 uitspraken over hoe je te werk gaat tijdens het leren, over je leer-
motivatie en over jouw opvattingen over leren.

Het gaat bij deze vragen niet om goede of foute antwoorden.
Het gaat er juist om jouw eigen leergewoonten en ideeŽn over onderwijs in beeld te krijgen.

Ieder eerlijk antwoord is direct een goed antwoord.

Lees elke uitspraak zorgvuldig en geef daarna aan in hoeverre jij jezelf herkent in een uitspraak.

School