112docent.nl

Beschikbaarheid

Deze vragenlijst is momenteel niet vrij te gebruiken. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden de vragenlijst openbaar te maken.

Lerarenopleiding met toegang

De vragenlijst is momenteel toegankelijk voor studenten van de onderstaande lerarenopleidingen:

ESoE