112docent.nl

De ILS

Leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben vaak op school en van huist uit een manier van leren aangeleerd. Vaak doen leerlingen dat eigenlijk wel een beetje op de automatische piloot, zonder dat ze erbij stil staan. Maar is deze leerstijl ook de beste manier om de studiestof te bestuderen? En is het misschien nuttig ook eens andere leerstijlen in te zetten, of te variŽren in leerstijl?

Inventaris Leerstijlen

De ILS is een lijst met uitspraken over studieaanpak, studiemotivatie en studieopvattingen. Aan de hand van de vragenlijst is het mogelijk zicht te krijgen op de visie van leerlingen op leren, waarom ze leren en de manier waarop leerlingen de leerstof aanpakken.