112docent.nl

De IDS

De Inventaris DoceerstrategieŽn (IDS) is een vragenlijst die een profiel geeft van uw doceerstijl in termen van overnemende en activerende didactiek.

Inventaris DoceerstrategieŽn

Leren en doceren hangen nauw met elkaar samen. Leeractiviteiten en doceeractiviteiten zijn te zien als elkaars spiegelbeeld. Je zou kunnen zeggen dat leeractiviteiten en doceeractiviteiten functies zijn waarin voorzien moet worden, zodat een leerling tot een leerproces komt. In de uitvoering van deze functies kan voorzien worden door de docent, maar natuurlijk ook door de leerling zelf.

Voorbeeld

Heel vaak is het bijvoorbeeld wenselijk om de lesstof toe te lichten aan de hand van voorbeelden. In de meeste gevallen verzint de docent dit voorbeeld. De leerlingen begrijpen de lesstof veel beter wanneer zij zelf een voorbeeld bedenken. Geeft de docent het voorbeeld, dan is er sprake van "overnemen concrete verwerking"; de docent voorziet in de functie concretiseren. Zet de docent de leerling aan om zelf voorbeelden te bedenken bij de lesstof dan is er sprake van "activeren concrete verwerking"; de leerling voorziet zelf in de functie concretiseren.

Voor de andere leeractiviteiten geldt een gelijke redenering. Docenten hebben een gewoonlijke manier van lesgeven; een doceerstijl. Een dergelijke stijl kan meer gericht zijn op het overnemen van leeractiviteiten van de leerlingen, of meer gericht zijn op het activeren van leeractiviteiten bij leerlingen. Vaak blijkt dat de doceerstijl van de docent samenhangt met de werkvorm waarop hij gewoonlijk lesgeeft: frontaal of coaching. Bij frontaal onderwijs is de docent veel aan het woord en verloopt de les voor iedere leerling in hetzelfde tempo. Bij de coachende onderwijsvorm besteedt de docent veel minder tijd aan het frontaal lesgeven, maar creŽert mogelijkheden om de leerlingen zelf met de lesstof bezig te laten zijn.